THE DRIFTWOOD SIGN is a brilliant mix of heavy riffs, focused melodies with open sounding choruses and personal lyrical content that are often compared to such iconic bands like Alter Bridge, Creed and Foo Fighters.


It was due to a very good jam session in Malmö, Sweden back in late 2009 The Driftwood Sign took its form. They quickly made their first song which evolved into a concept of blending rock and metal influences with uplifting clean vocals. Sprung out of the desire to create music that speaks for itself they developed their sound consisting of heavy riffs, focused melodies with open sounding choruses and personal lyrical content. Little did they know that they would later share the stage with artists like Mark Tremonti (Creed, Alter Bridge) supporting him in Copenhagen, 2013. The show was well received by fans and critics alike.

During the fall of 2010 a 4-song demo was released including the two well received songs, crowd pleaser Open Fields and the hard-hitting Not Yet Whole. Along the road there have been a lot of successful gigs, such as the music competition Emergenza Festival where they won the district finals for the south of Sweden in 2011. The lead singer Anders also won the award for best vocal performance and the band later came in joint 4th place at the country finals for Sweden that year.

They followed up the competition with the release of two newly recorded songs the following fall, emotional rock ballad Enemies May Fall and the hard rock song After All, showing off the heavier side of the band.

In 2012 The Driftwood Sign played in several local gigs perfecting their show and again made it to the regional finals in the Emergenza Festival. The hard work payed off when the band got booked as one of the opening acts for Mark Tremonti at his show in Copenhagen at the venue Amager Bio which left the band hungry for more!

March of 2014 saw the video release of newly recorded song Disorder, mixed and mastered by producer Beau Hill.The song showcased the band on a whole new level. The band spent the fall of 2014 writing and arranging songs for a recording session which will resulted in the release of the self-titled 5 song strong EP in early 2015, gaining attention and earning good reviews in both web and printed press. The EP featured 4 newly recorded songs including a remake of previously mentioned popular song Open Fields continuing the evolution of the band. The EP was mixed and mastered by Tue Madsen including a remaster of Disorder. The EP cemented The Driftwood Sign as an upcoming force to be reckoned with in the local music scene with its sights set on the bigger stages.


THE DRIFTWOOD SIGN is currently hot in the songwriting mode for a new full length album that is set to be recorded Autumn 2017 and have promised to premiere some of the new songs EXCLUSIVELY for Bonde Blues/Rock!

THE DRIFTWOOD SIGN er en strålende blanding af tunge riffs, fokuserede melodier med åbne lyd korre og personligt lyrisk indhold som er ofte navnet i sammenhæng med Alter Bridge, Creed og Foo Fighters.

Det skyldtes en meget god jamsession i Malmö, Sverige tilbage i slutningen af ​​2009. THE DRIFTWOOD SIGN tog form. De lavede hurtigt deres første sang, der udviklede sig til et begreb om at blande rock og metal påvirkninger med opløftende ren vokaler. Sprung ud af ønsket om at skabe musik, der taler for sig selv, udviklede de deres lyd, der består af tunge riffs, fokuserede melodier med åbne lyd korre og personligt lyrisk indhold.

I løbet af efteråret 2010 blev der udgivet en 4 sangs demo med de to godt modtagne sange, crowd pleaser “Open Fields” og den hårde slående “Not Yet Whole”. Langs vejen har der været mange succesrige forestillinger, som f.eks. Musikkonkurrencen Emergenza Festival hvor de vandt distriktsfinalerne i 2011. Hovedsanger Anders vandt også prisen for bedste vokalprestation, og bandet kom senere I fælles 4. plads på landsfinalen for Sverige det år.

De fulgte op i konkurrencen med udgivelsen af ​​to nyindspillede sange det efterfølgende efterår, følelsesmæssig rock ballad “Enemies May Fall” og hard rock sangen “After All”, der viser den tungere side af bandet.

I 2012 spillede THE DRIFTWOOD SIGN i flere lokale koncerter, der perfektionerede deres show og igen lavede det til de regionale finaler i Emergenza Festival. Det hårde arbejde afværget, da bandet blev optaget som en opvarmning for Mark Tremonti på sit show i København der forlod bandet sulten for mere!

I marts 2014 blev video frigivelsen af ​​nyindspillet sang “Disorder” blandet og mastered af producenten Beau Hill. Sangen udstillede bandet på et helt nyt niveau. Bandet tilbragte efteråret 2014 at skrive og arrangere sange til en optagelsessession, som blive til udgivelsen af ​​den selvbetegnede 5-sang stærke EP i begyndelsen af ​​2015, idet man får opmærksomhed og tjener gode anmeldelser i både web og trykt presse. EP fremhævede 4 nyindspillede sange. EP blev mixed og mastered af Tue Madsen, herunder en remaster of “Disorder”. EP cementerede THE DRIFTWOOD SIGN som en kommende moderne rock magt.

 

THE DRIFTWOOD SIGN er i fuldt sving med songwriting på et album i fuld længde, der skal indspilles i efteråret 2017 og har lovet at præsentere nogle sange for første gang nogensinde hos Bonde Blues/Rock !!

Line-up

Anders Ekenstierna - Vocals/guitar

Adam Nilsson - Guitar

Danny Ebenholtz - Drums

Daniel Gomez - Bass