”SCARLET VALVE delivers Blues based, power Rock with genuine melodies, unforgetable choruses and world-class musicianship.”

This five member ensemble of incredibly talented musicians found common ground within a unique style of music that they developed together yet enabled them to grow as individual artists without restricting the creativity as a collective musical entity. Their brilliant debut LP, ”Struck By Bottle” was released in the beginning of 2012. After almost 4 years of little attention or any notable exposure, the band became disheartened with the lack of success as everyday life began to take priority. Together with passionate but different individual musical aspirations SCARLET VALVE split up in Dec. 2015. The chemistry on stage was undeniable, deliberate and automatically comanded your attention, forced your body to move with the groove and had you humming the catchy melodies and choruses for hours on end. Now again reunited for a ONE TIME ONLY performance that will have you asking yourself how in the world you have not heard this band before. This is your ONLY chance to experience SCARLET VALVE together again LIVE on stage. This performance alone is worth the price of the ticket !!

”SCARLET VALVE leverer Blues-baseret, Power Rock med ægte melodier, uforglemmelige omkvæd og musikalitet i verdensklasse.”

De fem medlemmers ensemble af utroligt talentfulde musikere fandt fælles grund i en unik musikstil, som de udviklede sammen, men gjorde dem i stand til at vokse som individuelle kunstnere uden at begrænse kreativiteten som en kollektiv musikalsk enhed. Deres strålende debut LP, "Struck By Bottle" blev udgivet i begyndelsen af ​​2012. Efter næsten 4 års med meget let opmærksomhed eller en bemærkelsesværdig eksponering blev bandet modløs med manglen på succes, da hverdagen begyndte at prioriteres. Sammen med lidenskabelige men forskellige individuelle musikalske forhåbninger bliver SCARLET VALVE opløst i december 2015. Kemien på scenen var ubestridelig, bevidst og automatisk fremkaldt din opmærksomhed, tvunget din krop til at bevæge sig og havde du summende de fængende melodier og omkvæd i timevis. Nu igen genforenet til ENESTE EN SINGLE sidste præstation. Du kom til at spørge dig selv, hvordan i verden har jeg ikke hørt dette band før. Dette er din eneste chance for at opleve SCARLET VALVE sammen igen LIVE på scenen. Denne præstation alene er værd at prisen på billetten !!

 

”SCARLET VALVE, once described as the bastard child of Beth Hart and Slash, is the sound of an aggressive Hard Rock quintet, united by the sheer joy of playing and the desire to show that Hard Rock doesn't have to be overly simplistic or annoyingly repetitious in order to be catchy and enjoyable.”

Unafraid to push the stylistic limits of the Rock scene, these five incredibly skilled musicians combine elements of progressive, pop, Heavy Metal and Classic Rock with a no-nonsense attitude topped off with front singer Camilla Wedel Olsen’s intensely charismatic lead vocals. The group has condensed these elements into the masterful debut album ”Struck By Bottle”, recorded at Aarhus Lydstudie and mastered by Tue Madsen at Antfarm Studio.
The album is a labour of love that contains eleven carefully selected songs with a definite sense of drive, and just below the surface there are thick layers of detail that will have the listener discovering new musical treats again and again.

SCARLET VALVE's music is fast, hard and energetic, but with subtle rhythmic variations and an inventive approach to tonality that contrasts the band’s otherwise Classic Heavy Rock mantle. The effect can be likened to being hit over the head with a bottle of single malt whiskey: your head will be fuzzy and your ears will be ringing, but it sure is a tasty surprise!

"SCARLET VALVE var en gang omtalet som bastardbarnet i Beth Hart og Slash, og er lyden af ​​en aggressiv Rock Quintet, forenet af den rene glæde af at spille musik og ønsket om at vise, at Hard Rock ikke skal være alt for simplistisk eller irriterende gentaget i for at være fængslende og fornøjelig."

Ikke bange for at skubbe Rockens stilistiske grænser, kombinerer de fem utroligt dygtige musikere elementer af progressiv, pop, Heavy Metal og Classic Rock med en seriøs ensindstilling, der er toppet med sangerinde Camilla Wedel Olsen’s intens karismatiske hovedstemme. Gruppen har kondenseret disse elementer ind i det mesterlige debutalbum "Struck By Bottle", optaget på Aarhus Lydstudie og masteret af Tue Madsen på Antfarm Studio.

Albummet er et kærlighedsværk, der indeholder elleve omhyggeligt udvalgte sange med en bestemt fornemelse af lidenskab, og lige under overfladen er der tykke med lag af detaljer, som vil få lytteren til at opdage nye musikalske fornøjelser igen og igen.

SCARLET VALVE's musik er hurtig, hård og energisk, men med subtile rytmiske variationer og en opfindsom tilgang til tonalitet, der kontrasterer båndets ellers Classic Heavy Rock kasket. Effekten kan sammenlignes med at blive ramt over hovedet med en flaske enkelt malt whisky: dit hoved bliver fuzzy og dine ører vil ringe, men det er sikkert en velsmagende overraskelse!

Line-up

Camilla Wedel Olsen - Vokal

Mikkel Wedel Olsen - Trommer

Martin Kielland-Brandt - Bass

Johan Overlade - Guitar

Søren Skovgaard - Guitar